/ /

Wydawanie zaświadczeń

ZAŚWIADCZENIE O ZDARZENIU
 1. Rozpatrzenie wniosku wymaga wypełnienia pól drukowanymi literami
 2. Wniosek wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej można złożyć:
 • osobiście w KM PSP w Rzeszowie przy ul. Mochnackiego 4, budynek C,
 • listownie na adres: Komenda Miejska PSP w Rzeszowie przy ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów
 1. Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (siedemnaście złotych) zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz.U.2018.1044 t.j. z dnia 2018.05.30).
Opłaty można dokonać w kasie organu podatkowego Urzędu Miasta w Rzeszowie
lub na konto PKO BP S.A. 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423.
 
Zwalnia się od opłaty skarbowej:
1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) jednostki budżetowe;
3) jednostki samorządu terytorialnego;
4) organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
6) osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.
 
 1. Zaświadczenie wydaje się w jednym egzemplarzu.
 2. Zawartość zaświadczenia:
 • data i godz. przyjęcia zgłoszenia przez Stanowisko Kierowania KM PSP w Rzeszowie,
 • adres zdarzenia,
 • zastana sytuacja,
 • przypuszczalna przyczyna zdarzenia,
 • straty.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie (35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4, tel. 17 74 70 253, fax 17 852 34 88, e-mail: kmrzeszow@podkarpacie.straz.pl).
 2. Dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów, mail: iod@podkarpacie.straz.pl, tel. 17 74 70 224.
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d, i e RODO – w związku z obsługą osoby ubiegającej się o zaświadczenie o interwencji straży pożarnej.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są KM PSP w Rzeszowie oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani(u) prawo do:
 1.  żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 2.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie przez danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 
PODANIE_O_ZA_WIADCZENIE_2.docx
Pobierz plik: PODANIE_O_ZA_WIADCZENIE_2.docx
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc styczeń 2021 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
straż w obiektywie
c60b1f908c1b88d7bad00dcb1d12b5408b3597a4f5cbdf1b42bab4f74523b8c1b5472fe493ff672304776576d68925bb8d9dfcabd0992954f2eb0c005e153474f58eb63078d129ac50f485bc80d60b4a
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.